ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ เริ่มต้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เชื่อว่าหลายคนให้ความสนใจ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัจจุบัน มีการเลี้ยงสัตว์ในเชิงธุรกิจมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความน่าสนใจในการลงทุน วันนี้เรามีความรู้เบื้องต้นสำหรับคนที่สนใจว่า ทำอย่างไร ถึงจะประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ ทั้งสร้างความมั่นคง สร้างฐานะ และความก้าวหน้าได้อย่างภาคภูมิใจ ความหมายของ D.D.L (Dealer Development Line) สิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจทุกประเภท คือ ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่มีความมั่นคง ในระยะยาว เช่นเดียวกันกับ การเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ ซึ่ง การทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับ D.D.L ทำให้เราสามารถกำหนดทิศทางในการค้าอาหารสัตว์ได้อย่างผู้มีชัยชนะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด สินค้าที่จะนำมาขาย ต้องมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน นโยบายบริษัทต้องชัดเจน ทีมงานต้องมีความพร้อมทั้งคุณภาพและคุณธรรม อย่าลืมว่าการเริ่มต้นที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง เส้นทางของการเริ่มต้นเป็น ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ ก่อนการเริ่มต้นต้องรับรู้ถึงเส้นทางและอนาคตการเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแยกแยะเป็นช่วงๆ ดังนี้ 1. ระยะเริ่มต้น D.D.L 1 หรือช่วงบุกเบิกกิจการ เป็นช่วงที่มีความเหนื่อยยากต้องมีกำลังใจ ขยันทำงานหนัก ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 1 ปี …