อุตสาหกรรม การเลี้ยงโคนม ไทย สู่ตลาด AEC

การส่งเสริม การเลี้ยงโคนม ในประเทศไทย มีการส่งเสริมมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี เมื่อเข้าสู่ AEC แล้ว อุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย จะมีผลกระทบ หรือมีข้อได้เปรียบอะไรบ้าง วันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน AEC (Asean Economics Community) หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนอยู่ดีกินดี ให้มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี โดยมีข้อกำหนดการก่อตั้งให้สำเร็จภายในปี 2558 กลับมาพูดถึงโคนมกันบ้าง จากสถิติถึงปี 2554 หากดูที่ปริมาณน้ำนมที่ผลิตได้ พบว่า ประเทศที่ผลิตน้ำนมได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ อินโดนีเซีย รองลงมาคือประเทศไทยของเรา แต่เมื่อเทียบกับประมาณน้ำนมกับตัวโคนม ประเทศไทย เป็นอันดับ 1 ซึ่งแสดงว่า ประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมมีดีกว่าประเทศอื่นใน AEC สำหรับประเทศที่น่าจับตามอง ที่มีกระแสข่าวว่า เข้ามากว้านซื้อแม่โคในประเทศไทย …