โปรไบโอติก ประโยชน์ของการใช้ ในวงการปศุสัตว์

ความนิยมของการใช้ โปรไบโอติก เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพหรือเพื่อรักษาโรคบางชนิดในคน ทำให้เกิดการขยายขอบเขตของการใช้ประโยชน์และพัฒนามาใช้ในวงการปศุสัตว์ เพื่อมุ่งหวังให้สามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโต การใช้โปรไบโอติกเสริมเข้าไปใน อาหารสัตว์ พบว่า สามารถส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต และช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรค โดย Probiotic จะไปแย่งอาหารและพื้นที่ยึดเกาะของเชื้อก่อโรคเหล่านั้น หรือความสามารถในการผลิตสารที่เป็นพิษต่อเชื้อโรค ลดความเสี่ยงของการเกิดท้องเสีย และความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ที่ได้รับ

ประโยชน์ของ โปรไบโอติก

โปรไบโอติก ประโยชน์ของการใช้ ในวงการปศุสัตว์

การใช้ Probiotic มีหลากหลายรูปแบบ โดยทั่วไปวิธีการให้มักผสมในอาหารและน้ำ สเปรย์ หรือปั๊มปาก โดยรูปแบบวิธีการให้ขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ อายุ และวงจรการผลิต เช่น การให้ในแม่สุกรแม่พันธุ์และสุกรขุนให้ในรูปแบบผสมอาหร หรือการให้ในลูกสุกรโดยให้การปั๊มปากและผสมในอาหารเลียราง อย่างไรก็ตาม การใช้โปรไปโอติก เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรใช้ในช่วงเวลาที่สุกรเริ่มได้รับเชื้อจุลินทรีย์หรือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ 4 สัปดาห์หลังจากหย่านม หรือช่วงที่สุกกรมีการเจ็บป่วยจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้หรือเมื่อสุกรแสดงอาการท้องเสีย เป็นต้น

การใช้ Probiotic มากกว่า 1 ชนิดในผลิตภัณฑ์อาหารสุกร มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้เพียงชนิดเดียว เนื่องจากคุณสมบัติจำเพาะที่มีอยู่ของแต่ละสายพันธุ์ อย่างไรก็ตาม จุลินทรีย์ที่จะนำมาใช้ควรได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ โดยละเอียดก่อนนำมาใช้ โดยเฉพาะผลต่อการต้านเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารทั้งในตัวสัตว์และห้องปฏิบัติการและตัวเลขของการเพิ่มผลผลิต

One Reply to “โปรไบโอติก ประโยชน์ของการใช้ ในวงการปศุสัตว์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *